Centre recollida de cereals

A l’època de recol·lecció som centre de recollida de cereals, amb instal·lacions adequades per a una descàrrega ràpida i eficient.